Wat kunnen we voor u betekenen?

anezka rijna 2We starten met een gesprek over de veranderingen waar uw organisatie mee te maken heeft. Door samen te onderzoeken wat een mogelijke kiem of juist angel is voor verandering, komen we tot een gewenste interventie. Hierbij houden we rekening met de authenticiteit van de mensen, zodat we naast effectiviteit ook plezier verhogend werken en commitment genereren. Zo zorgen we op een ontwapenende manier voor verbinding met het veranderproces. Hierdoor treedt eigenaarschap op en nemen mensen verantwoordelijkheid.

Onze aandachtsgebieden in dit proces zijn:

  • Intrinsieke motivatie
  • Creativiteit opwekken
  • Verbinden
  • Waarde & energie genererend
  • Zin(geving)

Kortom, we creëren een veilige verandercontext om te ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen, verbinden, vertrouwen op te bouwen, samen te werken en het samenwerken te bevorderen.


Interventies

Door creatieve interventies mobiliseren we de krachten van de organisaties. Ons basis uitgangspunt als interventie is het waarderend onderzoek (de Appreciative Inquiry). Door gericht en constructief onderzoek in te zetten in de vorm van workshops, dialogen, individuele- en team supervisie, coaching of trainingen kunnen we veranderprocessen faciliteren, vlot trekken of consolideren (bedding creëren).

Uiteindelijk gaat het om de verandering in samen denken en samen doen, waardoor een interventie slaagt. Wij werken expliciet voor en met de verschillende betrokken partijen van de organisatie en tonen daarmee ook het voorbeeld van constructieve samenwerking. Met onze deskundigheid, humor en enthousiasme nemen we mensen mee in de beweging en openen we deuren naar de diverse bronnen: iedereen doet mee en samen we gaan we op pad.

Aan het eind van het traject zijn uw mensen door het delen van de toegepaste A.I. kennis en inzichten duurzaam veranderd om ook toekomstige vraagstukken samen aan te pakken.

© Zin.Expert